Uspjeh treba da se mjeri ne toliko položajem do kojeg je neko dospio tokom života, već preprekama koje je morao da savlada.