Radovi na metalnim stepenicama objekta Inox Ajanović iz Tešnja